Uittreksel uit huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar u in het huwelijk treedt.

Voorwaarden

Een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte wordt aangevraagd door een van de huwelijkspartners zelf of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...). Eventueel kunt u deze documenten ook aanvragen voor uw grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Procedure

U kunt een afschrift of een uittreksel aanvragen bij het gemeentebestuur waar het huwelijk werd voltrokken.

Aante vragen via:

  • de balie: onmiddellijk verkrijgbaar
  • het e-loket: wordt per post naar het domicilieadres verstuurd.

Indien het uittreksel in het buitenland zal gebruikt worden, dient deze door de burgemeester of bevoegde schepen ondertekend te worden.

 

 

 

Kostprijs

Gratis