Uittreksel uit overlijdensakte

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Voor wie

Voor nabestaanden

Procedure

  • De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden.
  • U kunt een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij het gemeentebestuur waar de akte van overlijden is ingeschreven.

De overlijdensakte kan aangevraagd worden via:

  • de balie: wordt onmiddellijk afgeleverd
  • het e-loket: wordt per post opgestuurd

Indien het uittreksel in het buitenland gebruikt zal worden, dient het document door de burgemeester of de bevoegde schepen ondertekend te worden.

Kostprijs

Gratis.

Wat meebrengen?