Uitvoering oppervlakkige ruimingswerken

Gepubliceerd op maandag 3 december 2018 11.56 u.
Nog t.e.m. 31 maart 2019 worden oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd aan de waterlopen die de provincie beheert.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten en dergelijke, die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. Dit wil zeggen dat hiermee geen slibruimingen beoogd worden.

In onze gemeente wordt gewerkt aan volgende waterlopen of waterloopvakken:

- Winge nr. 3.002
- Vosselbeek nr. 3.032
- Kraaiwinkelbeek nr. 3.033
- Gellenbergbeek nr. 3.034
- Herendaalbeek nr. 3.036
- Rozemarijnbeek nr. 3.037

Meer info vind je in de brief in bijlage.