Van burgerinitiatief tot energiecoöperatie

Gepubliceerd op dinsdag 11 december 2018 14.28 u.
Om energie te besparen en de samen opgewekte groene stroom of warmte aan een faire prijs, overal in Europa, geleverd te krijgen verenigen burgers zich om samen windturbines, zonnepanelen en warmtekrachtkoppelingen te plaatsen.

Bij het opstellen van klimaatplannen in het kader van de Burgemeestersconvenant rijst vaak de vraag of het opportuun is om per gemeente een energiecoöperatie op te richten.

De gemeente organiseert in dit verband op dinsdag 19 februari 2019 om 20u een info- en inspiratiemoment in zaal Libbeke.Is het zinvol om een Lubbeeks energiecoöperatie op te richten? Maar hoe werkt zo’n coöperatie en hoe begin je eraan? Al deze vragen komen aan bod op dinsdag 19 februari 2019.
Tijdens de infoavond wil de gemeente in eerste instantie geïnteresseerde Lubbekenaren samenbrengen rond niet-particuliere collectieve duurzame energieprojecten en meer achtergrondinfo verschaffen rond energiecoöperaties.

Tijdens een volgende stap bekijken we samen op welke manier we in Lubeek (en omstreken) de energietransitie kunnen versnellen.
Met ondersteuning vanuit de provincie begeleidt de gemeente de geïnteresseerde inwoners op weg naar een volwaardige energiecoöperatie (over de gemeentegrenzen heen). Wanneer de oprichting van een intergemeentelijke burgercoöperatie niet haalbaar blijkt, bekijken we hoe de gemeente via bestaande burgercoöperaties toch concrete klimaatprojecten met de Lubbekenaren kan realiseren.

Dit initiatief is een van de acties van klimaatnetwerk Vlaams-Brabant, een project van IGO en de Provincie Vlaams-Brabant om de CO2-uitstoot in de provincie tegen 2020 met 20 % terug te dringen.