Vast Bureau

De dagelijkse politieke aansturing van het OCMW gebeurt vanaf 2019 door het college van burgemeester en schepenen, dat ook zetelt als vast bureau.
Het vast bureau vergadert iedere maandag, aansluitend op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen.

Wil je het huishoudelijk reglement van het vast bureau raadplegen?

Klik dan hier

Samenstelling