Verblijf in een woonzorgcentrum - Financiële tussenkomst

Als u problemen hebt om uw verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, dan kan het OCMW tussenkomen in de financiële kosten.

Procedure

  • De maatschappelijk werker zal uw sociale en financiële situatie onderzoeken. U zal in de eerste plaats zo veel mogelijk uw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen.
  • Als u kinderen hebt, onderzoekt de maatschappelijk werker ook de onderhoudsplicht.

Wat meebrengen?

  • een overzicht van het volledig gezinsinkomen
  • een overzicht van de spaargelden
  • een kopie van uw identiteitskaart.
  • overzicht van uw onroerende goederen