Vergunning nachtwinkel

Als u een nachtwinkel wilt openen, heeft u een vestigingsvergunning nodig.

U baat een nachtwinkel uit als:

  • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 mĀ²
  • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen
  • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt
  • op een duidelijke en permanente manier de vermelding nachtwinkel vermeld staat

Wilt u op meerdere locaties een nachtwinkel openen, dan heeft u per locatie een vestigingsvergunning nodig.

Procedure

U dient uw aanvraag voor een vestigingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen.