Vergunning tijdelijk terras horeca

Handels- en horecazaken met een vergunning om drank en eten te serveren, kunnen een toelating vragen voor het plaatsen van een tijdelijk terras. Als u uw terras permanent wilt opstellen, hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden en modaliteiten zijn vastgelegd in een terrasreglement.

Procedure

De aanvraag volgt de procedure voor inname van openbaar domein voor commerciële doeleinden.

Kostprijs

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname.

De tarieven voor de privatieve inname van het openbaar domein worden als volgt vastgesteld:

  • Voor een éénmalige inname die niet langer dan vijf dagen duurt, wordt geen retributie geheven.
  • Voor een inname met commerciele doeleinden die langer dan vijf dagen in beslag neemt, wordt vanaf dag zes tot en met dag dertig een vergoeding van 1 euro/m²- per dag aangerekend.
    De maximumvergoeding voor deze periode bedraagt 100 euro voor een terrein met een oppervlakte kleiner of gelijk aan vijftig m². Voor een inname groter dan vijftig m² wordt voor deze periode een vergoeding aangerekend van 100 euro verhoogd met 5 euro per bijkomende vierkante meter.
    Voor een inname met commerciële doeleinden die langer dan dertig dagen duurt, wordt een maandelijkse vergoeding van 25 euro/rn² aangerekend. De maximumvergoeding per maand bedraagt 100 euro voor een terrein met een oppervlakte kleiner of gelijk aan vijftig rn². Voor een inname groter dan vijftig m² wordt een maandelijkse vergoeding aangerekend van 100 euro verhoogd met 5 euro per bijkomende vierkante meter.

Meer informatie vindt u in het bijgevoegde reglement

Wat meebrengen?

U bezorgt samen met de aanvraag een schets van de inname (inplanting tijdelijk terras) aan de dienst patrimonium.