Verruil het grijs in je tuin voor groen en blauw op dinsdag 3 maart 2020

Gepubliceerd op dinsdag 11 februari 2020 7 u.
Op 3 maart 2020 vindt in zaal Libbeke om 19u30 een open vergadering van de milieuadviesraad plaats.

In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Noord-Hageland, zal tuinarchitect Wim Collet een uiteenzetting geven in het kader van de campagne ‘Leve de Tuin’ met als thema ‘Verruil het grijs in je tuin voor groen en blauw’

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Verhardingen: hoeveel verharding heb je eigenlijk nodig? Voor welke verharding kies je best? 
  • Water opvangen: kiezen tussen een infiltratiebekken, wadi, regenwaterput, regenwaterton ...
  • Hoe de bodem bewerken en bedekken voor maximale infiltratie?
  • Voor welke planten kiezen?
  • Groendaken als waterbuffering
  • De regentuin, beter gewapend tegen de klimaatverandering

Inschrijven is verplicht via www.vlaamsbrabant.be/infosessies-ontharden

meer info

milieu
tel. 016 47 97 40
milieu@lubbeek.be