Vlaamse Woonlening of de sociale lening bij de VMSW

De Vlaamse Woonlening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen woning wil kopen in het Vlaamse Gewest. U kunt de Vlaamse woonlening krijgen voor:

 • de aankoop van een woning of sociale koopwoning
 • het behoud van een woning (bv. na een echtscheiding of beëindiging van samenwoning)
 • de renovatie, verbetering of aanpassing van een woning
 • de aankoop en renovatie van een woning
 • het behoud en renovatie van een woning (bv. na een echtscheiding of beëindiging van samenwoning).

Voorwaarden

Om een Vlaamse Woonlening te krijgen, moet de woning in het Vlaamse Gewest liggen. U moet op de dag waarop u de dossierkosten van 100 euro betaalt, ook aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • uw leeftijd: u moet 18 jaar of ouder zijn en de lening moet volledig terugbetaald zijn in het jaar waarin de oudste ontlener 70 jaar wordt
 • uw eigendom: u en de personen met wie u de lening aanvraagt, mogen alleen de woning waarvoor u de lening aanvraagt in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. U mag ook geen andere bouwgrond of kavel volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben
 • uw verblijf in België: u moet kunnen aantonen dat u langdurig in België mag verblijven
 • uw inkomen
 • en uw financiële draagkracht.

Op die datum (de referentiedatum) wordt ook de rentevoet van de lening vastgelegd.

De geschatte verkoopwaarde van de woning mag niet hoger liggen dan vooraf bepaalde maximumbedragen. Een schatter van de VMSW zal die inschatting maken. Voor een aantal kernsteden en gemeenten in de Vlaamse Rand zijn de maximumbedragen hoger dan elders in Vlaanderen.

Alle voorwaarden voor de Vlaamse Woonlening vindt u op de website van de VMSW.

Procedure

Om u in te schrijven voor de Vlaamse woonlening, maakt u een afspraak met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die de Vlaamse woonlening verstrekt. Zoek een adres van een SHM in uw buurt.

Als u langsgaat bij een SHM, moet u volgende documenten meebrengen:

 • uw identiteitskaart
 • uw laatst beschikbare aanslagbiljet
 • alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (minstens drie laatste inkomensfiches).
 • een attest van uw gezinssamenstelling.

Kostprijs

Het bedrag dat u kunt lenen, verschilt naargelang van de activiteit waarvoor u leent. Er wordt nooit meer geleend dan 100% van de door de VMSW geschatte verkoopwaarde van het goed. Er wordt ook nooit meer geleend dan de prijs van de verrichting (bv. de aankoopprijs van de woning, de kostprijs van de werken, ...).

De rentevoet wordt berekend op basis van:

 • het netto belastbare inkomen
 • het aantal personen ten laste
 • de ligging van de woning of het appartement.

De rentevoeten variëren momenteel tussen 2% en 2,12%, maar kunnen maandelijks stijgen of dalen.

De standaardduurtijd van de lening is 20 jaar.

Neem voor meer informatie contact op met een sociale huisvestingsmaatschappij in uw buurt.