Vliegend administratief medewerker

De gemeente Lubbeek zoekt 1 vliegend administratief medewerker (C1-C3) in voltijds contractueel verband (38/38 u/week) voor onbepaalde duur.

Vacaturenummer: 18092023vliegend

Job inhoud

Een administratieve duizendpoot, maar dan in het echt! Als vliegende kracht word je toegevoegd aan het centraal secretariaat van de algemeen directeur. In functie van de noden in de verschillende afdelingen van de organisatie wordt je uitgestuurd om je collega’s te ondersteunen en te helpen. Dat kan zijn wanneer de werklast tijdelijk verhoogd is of wanneer een college voor korte of lange tijd afwezig is. Zo sta je dus op de verschillende diensten van de gemeente Lubbeek mee in voor de administratieve taken waar elke dienst verantwoordelijk voor is. De ene week help je de dienst cultuur bij het organiseren van een evenement en de volgende week de thuisdiensten van het OCMW bij de facturatie van de thuisbedeelde maaltijden. Afwisseling en flexibiliteit zijn voor jou geen lege begrippen maar wel een manier van leven. Je komt graag in contact met verschillende mensen en hebt een breed interesseveld. Je bent met andere woorden een zonnetje in huis dat zich overal thuis voelt! 

Wie zijn wij :

Het lokaal bestuur Lubbeek is een jonge organisatie gegroeid uit de integratie in 2019 van de gemeentelijke diensten en het OCMW.

De structuur en cultuur van onze nieuwe organisatie zijn in volle ontwikkeling. Rond onze kernwaarden samen, dynamisch, doelgericht, vertrouwen en respect bouwen we aan een team dat elke dag het beste geeft voor de burgers van onze gemeente. Werken voor de mensen van Lubbeek is zinvol én leuk!

Samen willen we de visie waarmaken van een klantgerichte organisatie die flexibel en proactief inspeelt op vragen en noden en zo het welzijn van onze burgers én medewerkers blijvend verhoogt.

Heb je zin om hieraan mee te bouwen? Dan is dit misschien wel dé kans die je zoekt!

Waarom zoeken wij jou:

Als vliegend administratief medewerker geef je administratieve en logistieke ondersteuning aan de diensten en de algemeen directeur en dit conform de wettelijke en gemeentelijke administratieve bepalingen.

 

Wie hopen wij dat jij bent:

Je bent een denker en een doener. Je beschikt over een diploma van het hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Je past in ons team. Wij zoeken een nauwgezette, flexibele, klantvriendelijke en stressbestendige collega. Je jongleert met de veelheid aan taken die op je afkomen. Je bepaalt de prioriteiten, brengt structuur en samen met je team lever je de verwachte resultaten. Je vergeet hierbij niet dat werken ook leuk mag zijn.

Je bent medisch geschikt en slaagt in een selectieproef, schriftelijk en mondeling.

Waarom wil jij bij ons werken:

Het lokaal bestuur Lubbeek zet in op een dynamische, doelgerichte en respectvolle werkomgeving. Je wil hier samen en in vertrouwen aan mee bouwen.

Je wordt bezoldigd volgens salarisschaal C1-C3 ¬ min. brutomaandsalaris = 2.258,22 euro ¬ max. brutomaandsalaris = 4.133,12 euro. Relevante beroepservaring strekt tot aanbeveling. Aan de hand van een gedetailleerd attest kunnen dienstjaren bij een vorige werkgever meegeteld worden.

Je geniet ook van extralegale voordelen: aanvullend pensioen, maaltijdcheques, ecocheques, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer van en naar het werk, fietsleasing, hospitalisatieverzekering, opleidingen.

Je hebt een contract van onbepaalde duur, je werkt voltijds in een flexibel uurrooster. Ook telewerk met telewerkvergoeding behoort tot de mogelijkheden.

Er wordt een wervingsreserve van 1 jaar aangelegd.

Wat doe je als dit dé uitdaging is die je zoekt:

Je kandidatuur ( sollicitatiebrief met vermelding van het vacaturenummer) met CV, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister ( max. 3 maanden oud) bezorg je aan het college van burgemeester en schepenen door het sturen van een email naar personeel@lubbeek.be, via de post Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek ( de postdatum geldt als bewijs van de tijdige indiening van je kandidatuur) of door afgifte in het gemeentehuis.

De kandidaturen dienen uiterlijk op 18 oktober 2023 verzonden te worden aan de gemeentebestuur van Lubbeek.

Voor informatie kan je terecht bij de personeelsdienst (016/47.97.76/77/78). Je kan ook een email sturen - personeel@lubbeek.be.