Vogelgriep

Preventie in verband met vogelgriep

Ter attentie van de personen woonachtig binnen een gevoelig natuurgebied zoals omschreven door het Voedselagentschap binnen het kader van de bestrijding van de aviare influenza.

U woont in een voor aviare influenza (vogelgriep) gevoelig natuurgebied. Hieronder wordt verstaan gebieden binnen een straal van 1 km van rust- en doortrekplaatsen voor migrerende watervogels.

Sinds een aantal jaren is een webapplicatie operationeel die iedereen toelaat na te gaan of hij in dergelijk gebied woont. Deze applicatie is bereikbaar via de website van het voedselagentschap

Deze toepassing werd gerealiseerd in samenwerking met het Nationaal Geografisch Instituut. Op een kaart kan men inzoomen tot op straatniveau, de gevoelige natuurgebieden zijn oranje aangeduid.

De ophokregeling die eerder reeds gold voor de professionele pluimveebedrijven gelegen in deze gebieden geldt ondertussen eveneens voor alle pluimvee en vogels in gevangenschap in het bezit van particulieren.

Bedoeling van deze ophokregeling is het contact tussen pluimvee of vogels in het wild levende vogels te vermijden. Het pluimvee en de vogels moet worden binnengehouden, indien dit echt niet mogelijk is moet ervoor gezorgd worden dat de buitenloopplaatsen afgeschermd zijn zodat geen enkel contact met wilde vogels en hun uitwerpselen mogelijk is.