Voorrangsregeling zorgpersoneel

De gemeente Lubbeek is al het personeel van de zorgsector dat deze dagen vele uren werkt, heel dankbaar. De uitbraak van het coronavirus vraagt uitzonderlijke inspanningen van al het personeel in de zorgsector. Die inspanningen zullen vermoedelijk nog geruime tijd nodig zijn.

Jullie staan in de frontlinie voor de strijd tegen corona en om de gezondheid van de mensen te verzorgen. Zeker nu werken jullie in lastige en onzekere omstandigheden. Daarnaast zijn er de strikte maatregelen die op het dagelijkse leven van iedereen enorme impact hebben. 

Daarom ondersteunen we graag waar we kunnen. Op 25 maart 2020 keurde de burgemeester een verordening goed die een voorrangsregeling voor zorgpersoneel in voedingswinkels en apotheken op Lubbeeks grondgebied oplegt. Deze verordening kan je raadplegen via onze website onder de hoofding ‘besluiten burgemeester’.

We zorgen voor voorrangspasjes waarmee de houder ervan effectief voorrang krijgt. De afgelopen dagen waren er immers op sommige tijdstippen grote wachttijden aan winkels. Na een lange werkdag tijd verliezen in een winkel, zet jullie extra onder druk. Met je voorrangsbewijs kan je snel in en uit de winkel voor de nodige boodschappen. 

Wij behandelen vanaf nu aanvragen voor deze voorrangsbewijzen. De gemeente stelt deze ter beschikking van het zorgpersoneel (huisartsen, apothekers, zelfstandige verpleegkundigen en personeel nodig voor de kerntaken van ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuiszorgdiensten, actief op grondgebied van de gemeente Lubbeek of woonachtig te Lubbeek).

Stuur je aanvraag naar info@lubbeek.be of via deze link met minstens een identiteitsbewijs en bewijs van tewerkstelling in de zorgsector. Deze pasjes worden via de post bezorgd.

We denken niet dat iedereen die in een zorginstelling werkt over een dergelijk voorrangsbewijs moet beschikken. Mensen die bijvoorbeeld van thuis uit administratieve taken vervullen, hebben meer mogelijkheden zich flexibel op te stellen om naar een winkel te gaan. Het is uiteraard niet de bedoeling dat pasjes worden doorgegeven aan familieleden of vrienden.

We hopen dat we u zo mee een hart onder de riem kunnen steken. Samen kunnen wij de strijd tegen het coronavirus aan.