Vraag uw extra toeslag bij het kinderbijslagfonds aan!

Gepubliceerd op maandag 31 augustus 2020 14.27 u.

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen van de Vlaamse overheid eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket, dit is de naam van de kinderbijslag in Vlaanderen.

Deze zogenaamde COVID19-toeslag is bestemd voor gezinnen: 

  • met kinderen die een Groeipakket ontvangen
  • én die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni 2020 een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
  • én waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2213,30 euro (maandelijks bruto belastbaar inkomen) ligt.

Vraag de toeslag zelf aan bij de uitbetaler van uw Groeipakket. Dat kan nog tot en met 31 oktober 2020. Voeg bij de aanvraag loonfiches of een attest van de uitbetalingsinstelling van de afgelopen maanden toe. Zelfstandigen moeten een verklaring van de boekhouder toevoegen. Krijgt u een leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming? Dan vraagt de uitbetaler die attesten zelf op.

www.groeipakket.be/covid19