Vrijetijdsplatform

Samen nadenken over vrije tijd in onze gemeente

In Lubbeek timmerden burgers en bestuur aan een nieuwe en eigentijdse vorm van vrijetijdsparticipatie. De gemeente Lubbeek richtte een vrijetijdsplatform ( VTP) op met als doel om samen met burgers na te denken over de manier waarop aan het vrijetijdsbeleid vorm kan gegeven worden. De afsprakennota werd op 28 september 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad.

De afsprakennota vind je hier

Stuurgroep vrijetijdsplatform

Na de eerste participatieve momenten en de brede waaier aan input die we kregen, gingen we met een beperkte groep ( burgers en ambtenaren) verder om de structuur uit te werken en te implementeren.