Vrijetijdsplatform

Wij zijn op zoek naar nieuwe burgers om deel uit te maken van het vrijetijdsplatform. Heb jij zin om mee na te denken en wil jij graag je stem laten horen over alles wat met vrije tijd van onze gemeente te maken heeft?

Stel je kandidaat voor 31 juli 2022 via vrijetijdsplatform@lubbeek.be !

Samen nadenken over vrije tijd in onze gemeente

In Lubbeek timmerden burgers en bestuur aan een nieuwe en eigentijdse vorm van vrijetijdsparticipatie. De gemeente Lubbeek richtte een vrijetijdsplatform ( VTP) op met als doel om samen met burgers na te denken over de manier waarop aan het vrijetijdsbeleid vorm kan gegeven worden. De afsprakennota werd op 28 september 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Geschiedenis

We organiseerden op 25 januari 2021 een digitale info-avond en op 11 februari 2021 een digitale brainstorm-avond samen met inwoners. 

Hieronder kan je de opnames en verslagen van beide voorbereidingsavonden herbekijken of nalezen.

Bekijk hier de opname van 25 januari 2021 ( info-avond met o.a. De Wakkere Burger).

Bekijk hier de opname van 11 februari 2021 ( brainstorm).

De presentatie van De Wakkere Burger ( 25 januari), de resultaten van de mentimeter en het verslag van de brainstormavond ( 11 februari) kan je terugvinden bij downloads. 

Piloot-werkgroep vrijetijdsplatform

Na de eerste participatieve momenten en de brede waaier aan input die we kregen, gingen we met een beperkte werkgroep ( burgers en ambtenaren) verder om de structuur uit te werken en te implementeren. Via een oproep gingen we op zoek naar een 5-tal gemotiveerde burgers.

Het engagement voor deze piloot-werkgroep, bestaande uit burgers en ambtenaren, is beperkt in tijd.