Vrijetijdsplatform

Op weg naar een nieuwe vorm van vrijetijdsparticipatie!

In Lubbeek timmeren burgers en bestuur aan een nieuw en eigentijds vrijetijdsplatform!

De gemeente Lubbeek richt samen met haar inwoners een vrijetijdsplatform (VTP) op. Samen met de bevolking denken we naar over hoe we ons vrijetijdsbeleid vorm willen geven.

We organiseerden daarom op 25 januari 2021 een digitale info-avond en op 11 februari 2021 een digitale brainstorm-avond samen met inwoners. 

Hieronder kan je de opnames en verslagen van beide voorbereidingsavonden herbekijken of nalezen.

Bekijk hier de opname van 25 januari 2021 (info-avond met o.a. De Wakkere Burger)

Bekijk hier de opname van 11 februari 2021 (brainstorm)

De presentatie van De Wakkere Burger (25 januari), de resultaten van de mentimeter en het verslag van de brainstormavond (11 februari) lees je onderaan bij downloads. 

Voor wie

Piloot-werkgroep vrijetijdsplatform

Na de eerste participatieve momenten en de brede waaier aan input die we gekregen hebben, gaan we nu met een beperkte werkgroep verder om deze structuur verder uit te werken.

Er werd een oproep gelanceerd waar we op zoek gingen naar een 5-tal gemotiveerde burgers om de volgende taken op te nemen:

  • De structuur van het VTP samen met de ambtenaren uitwerken (onder begeleiding van Avansa).
  • Zich engageren voor de opstart van het VTP en de gevormde structuur mee implementeren.

Het engagement voor deze piloot-werkgroep, die de naam cockpit meekreeg, is afgebakend in tijd (6 maanden) en zal in de praktijk betekenen dat ze in totaal een 4 à 5-tal keer zullen samenkomen. 

De volgende personen maken deel uit van de cockpit: Mon Celis, Sabine Ciotkowski, Harry Doms, Ella Herbots, Bieke Verlinden, Tom Harding (ambtenaar), Caroline Limbos (ambtenaar), Marijke Sué (ambtenaar) en Simon Luyts (Avansa).

De werkgroep vergaderde ondertussen al twee keer digitaal.

Ze ondersteunden ook de brainstormsessies met de fractieleiders van de 5 Lubbeekse politieke partijen en de voorzitters van de adviesraden. Deze vonden plaats op 15 april 2021.

Timing / next-steps

De cockpit wil een voorstel van organisatiestructuur voorleggen aan de Lubbeekse gemeenteraad eind september 2021 en plant een publieksmoment in het najaar.