Week van de Duurzame Gemeente - 18 tot 25 september 2019

Gepubliceerd op dinsdag 6 augustus 2019 11.34 u.
De gemeenteraad van Lubbeek keurde de engagementsverklaring voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (de SDG’s) van de Verenigde Naties goed. Daarmee nam ze het engagement om de 17 doelstellingen in Lubbeek in praktijk te brengen.

Van 18 tot 25 september 2019 zal Lubbeek deelnemen aan de week van de Duurzame Gemeente, waarin de SDG’s in de kijker worden gezet. We organiseren, in samenwerking met de GRIS (Gemeentelijke Raad Internationale Samenwerking), de volgende initiatieven:

  • de vlag van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zal die week uitgehangen worden aan het gemeentehuis.
  • in het gemeentehuis, de bib en andere gemeentelokalen zullen er in die week campagnematerialen over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (affiches, flyers, etc.) tentoon gesteld worden. Hou ook onze website in de gaten.
  • voorafgaand op dinsdag 10 september 2019 om 20u zal een spreker van VVSG toelichting geven over de integratie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in de gemeentelijke beleidsplannen. Dit zal plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen welkom!

De gemeente houdt zich ook op een structurele wijze bezig met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Iedere beleidsactie wordt in het meerjarenplan aan de SDG’s getoetst.