Wegenwerken Schubbeek

Gepubliceerd op vrijdag 8 maart 2024 10.35 u.

In samenwerking met Fluvius wordt door de gemeente Lubbeek de bestaande riolering in Schubbeek (in het deel vanaf de Gemperhaagweg tot aan de Waterstraat), de Schubbeekstraat, de Greppelstraat en de Gemperhaagweg vernieuwd en vervangen door een gescheiden stelsel. Dit houdt in dat het afvalwater en het hemelwater apart worden afgevoerd zodat het afvalwater onverdund naar de waterzuiveringsinstallatie wordt geleid. Na de rioleringswerken wordt ook het wegdek nieuw aangelegd met fietspaden in de Schubbeek. In de Schubbeekdriesweg zijn geen rioleringswerken voorzien maar wordt de bestaande toplaag van de asfaltverharding wel vernieuwd.

Voorafgaand aan deze werken maken de nutsmaatschappijen van de gelegenheid gebruik om hun leidingen te vervangen.

Om de werken toe te lichten werden een aantal infovergaderingen met de buurtbewoners belegd. De laatste heeft plaatsgevonden op 4 maart 2024

De presentatie die werd getoond vind je hieronder.