Wegenwerken Boutersemstraat/Kwikkelberg

Gepubliceerd op vrijdag 8 maart 2024 10.46 u.

Update 8 mei 2024

Dinsdag 14 mei 2024 wordt er gestart met de opbraak van betonverharding en rioleringswerken in de Boutersemstraat vanaf de gemeentegrens met Boutersem en zo richting Kwikkelberg.

De opbraak kan gepaard gaan met geluidshinder. We doen ons uiterste best om deze hinder tot een minimum te beperken, maar we willen u vragen hier rekening mee te houden tijdens de werkperiode.

Meer info vind je hier

Update 

Fase 0: afwerken nutsleidingen Boutersemstraat en aanleg noodleiding Kwikkelberg (tot begin mei)

Fase 1: rioleringswerken Boutersemstraat (grens Kerkom/Boutersem tot Kwikkelberg) begin mei tot eind juni.

Fase 2: rioleringswerken Boutersemstraat (kant N223) eind juni tot bouwverlof

Fase 3: rioleringswerken Kwikkelberg na bouwverlof tot begin oktober

 Werken nutsleidingen in Kwikkelberg (van begin oktober tot begin november)

Fase 4: wegeniswerken Boutersemstraat begin oktober tot begin november

Fase 5: wegeniswerken Kwikkelberg begin november tot eind januari

8 maart 2024

In samenwerking met Fluvius wordt door de gemeente Lubbeek de bestaande riolering in Boutersemstraat en de Kwikkelberg vernieuwd en vervangen door een gescheiden stelsel. Dit houdt in dat het afvalwater en het hemelwater apart worden afgevoerd zodat het afvalwater onverdund naar de waterzuiveringsinstallatie wordt geleid. Na de rioleringswerken wordt ook het wegdek opnieuw aangelegd met fietspaden in de Boutersemstraat.

Voorafgaand aan deze werken maken de nutsmaatschappijen van de gelegenheid gebruik om hun leidingen te vervangen.

Om de werken toe te lichten werden een aantal infovergaderingen met de buurtbewoners belegd. De laatste heeft plaatsgevonden op 7 maart 2024.

De presentatie die werd getoond vind je hieronder terug.