Wespen

Een aanvraag om hinderlijke of gevaarlijke wespen te verdelgen kan eenvoudig aangevraagd worden via dit digitaal formulier van de Hulpverleningszone Oost-Vlaams-Brabant.

Telefonisch contact opnemen kan ook:

  • op het nummer 016 31 72 11 voor de inwoners van Lubbeek, Linden en Pellenberg
  • op het nummer 016 80 45 60 voor de inwoners van Binkom

Gevraagde info:

  • uw persoonlijke (contact-)gegevens
  • locatie, bereikbaarheid, oriëntatie van het nest
  • mogelijk tijdstip voor de verdeling

Er wordt gewerkt met een wachtlus.Op piekmomenten is het best mogelijk dat er enkele dagen verlopen tussen het aanvragen en het verdelgen.