Wespen - Aziatische hoornaar

Een aanvraag om hinderlijke of gevaarlijke wespen, en vooral nesten van Aziatische hoornaars te verdelgen kan eenvoudig via het aanvraagformulier op https://oost-vlaams-brabant.hulpverleningszone.be/pagina/wespenverdelging van  Hulpverleningszone Oost-Vlaams-Brabant.

Telefonisch contact opnemen kan ook:

  • op het nummer 016 31 72 11 voor de inwoners van Lubbeek, Linden en Pellenberg
  • op het nummer 016 80 45 60 voor de inwoners van Binkom

Gevraagde info:

  • uw persoonlijke (contact-)gegevens
  • locatie, bereikbaarheid, oriëntatie van het nest
  • mogelijk tijdstip voor de verdeling

Er wordt gewerkt met een wachtlus.Op piekmomenten is het best mogelijk dat er enkele dagen verlopen tussen het aanvragen en het verdelgen.

Je kan ook een beroep doen op een erkende bestrijder uit de lijst die je vindt op https://vespawatch.be/eradicators/

Waarom is het belangrijk om de Aziatische hoornaar te bestrijden?

De Aziatische hoornaar is een exotische invasieve wespensoort, die sinds mei 2017 in opmars is.

De soort staat erom bekend honingbijenkasten te kunnen binnendringen, en volledige nesten leeg te roven. Ze vormt een zeer duidelijke bedreiging voor onze inheemse bijen en andere kleine insecten.

In één seizoen kan één nest enkele duizenden werksters voortbrengen. Aziatische hoornaars kunnen enkele tientallen tot honderden koninginnen per jaar produceren, wat meteen verklaart waarom deze soort zo succesvol nieuwe gebieden koloniseert.

Hoe Aziatische hoornaars herkennen?

Aziatische hoornaars zijn groter dan gewone wespen (ze passen niet meer in een muntstuk van 1 euro). Ze hebben een donkere kop en bovenlichaam en gele, bleke poten.

(De Europese hoornaar is een tikje groter dan de Aziatische en heeft een geel gestreept uiteinde en donkere poten).

Nesten ontdekken en verwijderen 

Het is essentieel dat de nesten verwijderd worden door professionelen, omdat de soort agressief uit de hoek kan komen.

Op https://vlaamsbijeninstituut.be/hoe-herken-je-een-aziatische-hoornaar/ en https://wespennest.vlaanderen/alles-over-wespen/wat-is-het-verschil-tussen-wespen-en-bijen/aziatische-hoornaar vind je meer informatie over de Aziatische hoornaar.

Hoe ondersteunt de gemeente de bestrijding van de Aziatische hoornaar?

De gemeenteraad besliste op 26 maart 2024 om voor inwoners van Lubbeek een subsidie te voorzien voor de bestrijding en verwijdering van de nesten van de Aziatische hoornaar op privé-domein.

De gemeente heeft ook 5 lokvallen voor koninginnen van Aziatische hoornaars ter beschikking die in het vroege voorjaar geplaatst worden op verschillende locaties van het openbaar domein.

 

Voorwaarden

De subsidie is alleen geldig voor verwijdering van nesten van Aziatische hoornaars, niet voor nesten van gewone wespen of Europese hoornaars.

De gedetailleerde voorwaarden voor uitkering van deze subsidie, kan je terugvinden in het subsidiereglement ter bestrijding van de Aziatische hoornaar op de website.

 

Procedure

Als je een nest Aziatische hoornaars ontdekt, contacteer je Hulpverleningszone Oost Vlaams Brabant (Brandweer) of een erkende bestrijder.

De brandweer verwijdert het nest voor de kostprijs van 77,92 euro. (In de uitzonderlijke gevallen dat een tweede interventie voor hetzelfde nest nodig is, wordt die door de brandweer niet aangerekend.)

Onderaan deze pagina, bij de link van E-loket, vind je een digitaal aanvraagformulier voor terugbetaling van de interventie. (Een papieren versie kan je aanvragen bij milieudienst@lubbeek.be, of downloaden onderaan deze pagina). Het aanvraagformulier vermeldt welke documenten je moet toevoegen om je aanvraag te staven.

Als je aanvraag wordt aanvaard, ontvang je via mail een bevestiging en wordt er een subsidie van maximum 77,92 euro uitgekeerd op het opgegeven rekeningnummer.