Wijkwerken

Via het stelsel 'wijk-werken' kunnen langdurig werkzoekenden die niet in het gewone arbeidscircuit terecht kunnen, tijdelijk werkervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis.

Concreet betekent het dat de langdurig werkzoekende enkele uren per week klusjes uitvoert bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. Hij wordt daarvoor vergoed met wijk-werkcheques. Na maximaal 12 maanden volgt dan een nieuwe stap in de begeleiding naar werk.

Sinds 1 januari 2018 vervangt wijk-werken het vroegere PWA-stelsel.

De intergemeentelijke vereniging IGO werd door Lubbeek aangeduid als organisator. Zij zullen dit project beheren onder de naam ‘IGO wijk-werken’. Ben je wijk-werker, gebruiker of partner? Je vindt alle info op www.vdab.be/wijk-werken

De wijk-werkbemiddelaar voor Lubbeek is Kim Dumoulin. Zij zal aanwezig zijn in het gemeentehuis iedere woensdagvoormiddag van 9u tot 12u. Je kunt haar bereiken op het nummer 0470/71.19.30 iedere voormiddag van 9u tot 12u of via mail op kim.dumoulin@vdab.be

 

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking om te wijk-werken?

Als wijk-werker moet u aan enkele voorwaarden voldoen.

 • U bent gedomicilieerd in Vlaanderen.
 • U bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB of u bent een leefloongerechtigde.
 • U voelt zich niet klaar voor een job in het gewone arbeidscircuit.
 • U wilt uw vaardigheden bijschaven.
 • U bent in staat om zelfstandig te werken.

 

Wie kan een wijk-werker inschakelen?

U komt in aanmerking als:

 • privépersoon
 • gemeente
 • OCMW
 • onderwijsinstelling
 • land- en tuinbouwbedrijf
 • vzw of niet-commerciële vereniging

   

Procedure

Wijk-werker

Bent u werkzoekende?

 • Neem contact op met het VDAB-kantoor in jouw buurt.
 • Uw VDAB-bemiddelaar bekijkt of wijk-werken de beste stap voor u is in uw traject naar werk. Zo ja, legt hij een aantal afspraken met u vast in een afsprakenblad.
 • Uw wijk-werkkantoor nodigt u uit voor een gesprek.

Bent u leefloongerechtigde?

 • Neem contact op met het OCMW dat uw leefloon uitbetaalt.
 • Uw OCMW-bemiddelaar bekijkt of wijk-werken de beste stap voor u is. Zo ja, legt hij een aantal afspraken met u vast in een afsprakenblad.
 • Uw wijk-werkkantoor nodigt u uit voor een gesprek.