Zitdagen invullen personenbelasting

De Federale Overheidsdienst Financiën organiseert jaarlijks in mei een zitdag voor het invullen van uw personenbelasting. Wanneer deze zitdag plaatsvindt wordt tijdig aangekondigd op deze pagina.

Heeft u deze zitdag gemist? Dan kan u in mei en juni terecht in de kantoren van de Federale Overheidsdienst Financiën, Philipssite 3A in Leuven. U kan deze diensten tevens bereiken op het nummer 02 572 57 57.

Op dinsdag 28 mei 2019 kan je je personenbelasting laten invullen op het gemeentehuis van 9u tot 14u30.

Het gaat hier over de aangifte van de personenbelasting betreffende aanslagjaar 2019 en inkomsten van kalenderjaar 2018.

Gelieve de nodige documenten mee te brengen zoals inkomstenfiches (wedden, vakantiegeld, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ...), kadastraal inkomen, bewijzen van betalingen die aftrek geven (hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften aan sommige instellingen, kosten voor kinderopvang, uitgaven voor energiebesparende maatregelen, betalingsbewijzen onderhoudsgeld), ... .