Zwerfvuil

LuNET : het zwerfvuilproject in onze gemeente

Steeds meer mensen zetten zich in om onze gemeente mee proper te houden. Dit hebben we vooral te danken aan de inspanningen van de meters en de peters die zich engageren om de buren te motiveren op regelmatige basis mee het zwerfvuil van de straat te bestrijden. Het nodige materiaal, zoals vuilzakken e.d. dat hiervoor nodig is, kunnen de meters en peters verkrijgen op de milieudienst van de gemeente. Zo krijgen we, naast propere straten om van te genieten, op termijn ook een beeld of LuNET het werpgedrag effectief positief kan beïnvloeden. 


Hieronder vindt u de straten die reeds een meter en/of peter hebben:

Lubbeek 
Aardebrug
Bergendriesstraat
Bergenhofweg
Binkomstraat
Bollenberg
Broekstraat
Butselbosstraat
Dennenhofweg
Dolaagweg
Dorpsstraat
Drogenhof
Dunberg
Geestbosstraat
Gellenberg
Geulbosweg
Grotendries
Heide
Heideken
Herendaal
Hertbosweg
Hertswinkelweg
Heurbeek
Hogebergweg
Kalenberg
Kleine Drogenhofstraat
Kleinstraat
Kleinveldweg
Kwadeschuurstraat
Konneminweg
Korte Herendaalstraat
Langeveldweg
Ledigheid
Molendries
Paardsweideweg
Paashofweg
Parkdreef
Pijpenveldstraat
Professorpad
Processieweg
Roth
Rozemarijnweg
Sin-Annastraat
Sint-Gertrudendries
Slabbaertstraat
Staatsbaan (gedeeltelijk)
Terkeyen
Tombestraat
Uilekot
Veldstraat
Vogelzangweg
Vosken
Waaibergweg
Waasbergweg
Wauwerdries

Linden
Bleekbos
Eikenstraat
Jan Davidtstraat
Kasteeldreef
Kortrijkstraat
Merellaan
Merelnest
Nachtegalenstraat
Oude Baan (tot Galgenstraat)
Rondebos

Pellenberg
Fonteinstraat
Kerkplein
Lostraat
Lubbeekstraat
Meistraat
Molenstraat
Nederblok
Oude Lubbeeksebaan
Papenveld
Plein
Slijkstraat
Steenrotsstraat
Zavelstraat

Binkom
Bloemstraat
Boutersemstraat
Brusselstraat
Hulst
Krekeldries
Meenselstraat
Parijsstraat
Sint-Rochusstraat

Wilt u een handje toesteken bij het proper houden van uw straat, stel u dan kandidaat als meter of peter voor uw straat (en/of eventueel aanliggende straten) via mail naar LuNET@lubbeek.be of milieudienst@lubbeek.be

Indien u wilt weten wie de meter/peter van uw straat is, neem dan contact op met de milieudienst.

Bijgevoegd vind je het stratenplan.

Legende:
rood: deze straten hebben reeds langer dan een jaar een meter/peter
blauw: na onze oproep en motivering van de meters/peters hebben ook deze straten nu een meter/peter
paars: deze straten worden opgeruimd / werden opgeruimd in een voorbije actie, maar hebben nog geen meter/ peter
De niet aangeduide straten en de paarse straten zoeken nog een meter/ peter.