Grabbel op het Plein

26 april 2021: update inschrijvingen Grabbel op het Plein 2021

Momenteel kunnen wij, uiteraard onder voorbehoud van wijzigingen, volgende zaken reeds meegeven betreffende de zomer 2021.

1. Wanneer?
De Grabbel op het Plein zal plaatsvinden van maandag 5 juli 2021 tot en met vrijdag 13 augustus 2021.

- week 1: maandag 5 juli 2021 t.e.m. vrijdag 9 juli 2021
- week 2: maandag 12 juli 2021 t.e.m. vrijdag 16 juli 2021
- week 3: maandag 19 juli 2021 t.e.m. vrijdag 23 juli 2021 (niet op woensdag 21 juli 2021)
- week 4: maandag 26 juli 2021 t.e.m. vrijdag 30 juli 2021
- week 5: maandag 2 augustus 2021 t.e.m. vrijdag 6 augustus 2021
- week 6: maandag 9 augustus 2021 t.e.m. vrijdag 13 augustus 2021

2. Wie mag meedoen?
Liefst zoveel mogelijk kinderen en jongeren uiteraard! Maar we moeten wel met enkele dingen rekening houden.
Daarom maken we met de Grabbel op het Plein leeftijdsgroepen van maximum 25 deelnemers (4 jarigen = 25 deelnemers, 5 jarigen = 25 deelnemers, t.e.m. 11 jarigen).

3. De activiteiten?
3.1. Grabbel op het Plein: 4 tot en met 7 jarigen
We kiezen ervoor om tijdens de werking van deze zomer met de 4, 5, 6 en 7 jarigen op het Plein te blijven. Vorig jaar werd er geen woensdaguitstap meer aangeboden voor deze leeftijdsgroepen en dat is door velen onder jullie als positief ervaren. Deze lijn trekken we dus verder door naar dit jaar en de toekomst. Deelnemers en begeleiders van deze leeftijdsgroep blijven dus elke dag, inclusief op woensdag, aanwezig in Linden. Inschrijven kan voor de ganse periode vanaf maandag 26 april 2021, 12u.

3.2. Grabbel op het Plein: 8 tot met 11 jarigen
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zullen de activiteiten in Linden plaatsvinden.
Ook voor de woensdaguitstappen kan reeds ingeschreven worden. Moest blijken dat bepaalde uitstappen niet kunnen doorgaan, zullen deze vervangen worden door een gelijkaardig alternatief.
Inschrijven kan voor de ganse periode vanaf maandag 26 april 2021, 12u.

4. Inschrijven?
Je kan op twee manieren inschrijven:
4.1. Online inschrijven
Inschrijvingen gaan van start op maandag 26 april 2021, 12u.
Inschrijven voor een bepaalde dag of activiteit gebeurt online. Hiervoor ga je als volgt te werk:
- Ga naar https://www.lubbeek.be/online-inschrijven.
- Indien je nog niet geregistreerd bent in het onlinesysteem, dien je eerst een account aan te maken.
- Let erop dat je de correcte geboortedatum invult. Je zal namelijk enkel activiteiten kunnen selecteren voor de desbetreffende leeftijd.
- Je kan in één beweging voor meerdere activiteiten en deelnemers van je gezin inschrijven.

Online inschrijven voor een activiteit kan steeds tot ten laatste 9u van de dag voordien, op voorwaarde dat er nog plaats is.

Online-account
Kwam je het voorbije jaar al eens langs op de Grabbel, nam je reeds deel aan een gemeentelijke sportweek of maakte je gebruik van de opvangdiensten van Kinderclub L-Kids (IBO - Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang), dan kan je de account die je hiervoor aanmaakte gebruiken om je in te schrijven.
Er worden geen nieuwe accounts aangemaakt door de hoofdmonitoren! Voor je dus naar de Grabbel komt, dien je minstens over een actief account te beschikken.

4.2. Daginschrijvingen
Daginschrijvingen worden slechts in uiterst beperkte mate doorgevoerd. Wij willen iedereen graag aanmoedigen om je inschrijving online in orde te brengen! Dien je toch een daginschrijving te doen, zorg dan zeker dat je al over een online-account beschikt.
Daginschrijvingen zijn enkel mogelijk voor dagen binnen de huidig lopende week en op voorwaarde dat er nog plaats is.

4.3. Inschrijvingsstop
Net zoals vorig jaar zal er dienen gewerkt te worden met een daglimiet. Deze is momenteel vastgelegd op 25 kinderen per leeftijdsgroep. Online inschrijven verzekert de kans op deelname aanzienlijk. Indien je inschrijft via daginschrijvingen, kan het zijn dat bij aanmelding in de ochtend alle plaatsen reeds volzet zullen zijn wegens de beperking van het aantal plaatsen. Hou hier zeker en vast rekening mee!

5. Wijzigingen en aanpassingen
Over eventuele wijzigingen en het verdere verloop van het programma houden wij u graag op de hoogte via onze diverse digitale platformen zoals de gemeentelijke website en de facebookpagina van zowel de gemeente Lubbeek als de Grabbel & Swap op het Plein Lubbeek.